Chcete se o playback divadle dozvědět více? Do you want to get to know more about playback theatre?

Chcete se playback divadlo naučit? Do you want to learn playback theatre?

Chcete zažít playback představení? Do you want to experience playback theatre performance?

Chcete na tento web umístit info o vašich playback aktivitách v ČR? Do you want to put info about your playback activities in the Czech Republic on this web site?

Kontakt:

veronika.nydrlova@zazemi.org

Veronika Nýdrlová, Brno

Playback divadlu se věnuje od roku 2010, kdy absolvovala první vzdělávání pod School of Playback Theatre UK. Během dalších let se účastnila několika zahraničních výcviků se specifickými tématy v rámci playback divadla. Zároveň v Praze absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Metodě PT se věnovala i ve své disertační práci obhájené v lednu 2019 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a stojí za brněnskou playback divadelní skupinou Na-po-jen-i. V současné době pracuje v terapeutické komunitě a je frekventantkou výcviku v rodinné terapii (LIRTAPS). Na Masarykově univerzitě se dál věnuje výuce aplikovaného dramatu, osobnostně sociální přípravy a metodickým kurzům zážitkové pedagogiky. Vede zde jednosemestrální předmět Playback divadlo. Věnuje se lektorování a práci s lidmi.

She has been doing playback theatre since 2010, when she attended the first workshop at the School of Playback Theatre UK. During few next years she took part in number of other foreign trainings in specific topics of playback theatre. She finished the five-year selfexperience training in integrative psychotherapy in Prague (Skálův institut). Playback Theatre was also the main topic of her dissertation thesis, defended in January 2019 at the Faculty of Education, Masaryk University in Brno. Veronika is cofounder of the playback theatre group called Na-po-jen-i. Currently she works in a therapeutic community and is a trainee in the family therapy training in Liberec (LIRTAPS). At the Masaryk University she still teaches applied drama, personal development courses and methodical courses of experiential education. She runs one-semester course on Playback Theatre. She is engaged in lecturing and working with people.


Zázemí je prostor, kde se koná většina našich akcí a vzdělávání.

Most of our activities take place in Zázemí.